Welcome

ราคาห้องพัก

ห้องพักและบริเวณบ้าน บ้านพักมิตรภาพ โฮมสเตย์ อำเภอปัว

บ้านพักมิตรภาพ โฮมสเตย์ เป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูง เครื่องปูนครึ่งไม้ โดยด้านล่างในส่วนของใต้ถุน จะมีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่ให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ หรือปาร์ตี้ต่างๆ หรือจะนังชมวิวอันสวยงามของอำเภอปัวก็ได้

ในส่วนของชั้นบน เรามีห้องนอนและระเบียง ในส่วนของห้องนอน เรามีให้บริการถึง 4 ห้องนอน สามารถรองรับผู้ที่จะมาพักได้จำนวน 10-15 คน ไม่ว่าท่านจะมาเดี่ยว มาเป็นคู่ มาเป็นหมู่คณะ หรือมาแบบครอบครับ ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เพียงพอ เพราะเรายังสามารถเสริมที่นอนให้ท่านได้ ทุกห้องนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ แอร์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น